Internet: een hoogtepunt van een technische evolutie #virtualrevolution

Een reactie op The virtual revolution door Gerdi Staelens:

De eerste uitzending van The virtual revolution laat uitschijnen dat idealen van hippies aan de basis liggen van het internet.

Dit lijkt me wel wat overdreven. Het was van secundaire aard.

Het was o.a. een uitdaging voor zendamateurs om computers te laten communiceren.
Men wilde net zoals bij mensen die “gesproken taal” communiceren, computers met “digitale woorden” laten communiceren via de ether. Als mensen praten met elkaar dan wordt er verwacht dat de ene persoon luistert terwijl de andere praat. Dezelfde regel is van toepassing als twee of meer mensen willen praten via zendtoestellen.
Voor het communiceren met computers moesten twee euvels overwonnen worden: computers moesten automatisch procedures hanteren voor het woord “over” en een broadcast omgeving zoals de ether bestond niet voor computers.

Het woord “over” diende deel uit te maken van de informatie en kwam daarom op het einde van de “digitale zin” terecht. Een half-duplex communicatie-protocol werd ontworpen om toestellen te laten praten. Met het medium packet-radio werd de communicatie over de ether opgezet tussen twee computers van radioamateurs.
Om meerdere computers te betrekken bij de communicatie moest een alternatief gevonden worden voor de broadcasting eigenschap van de ether. Men maakte hiervoor een digitaal knooppunt. Radioamateurs ontwikkelden een bulletin board system (BBS) om de informatie te centraliseren, te bewaren en te delen.

Radioamateurs haalden ook hun kaas van ergens.
Voordien communiceerde men met ingetypte woorden (tele typing) op telextoestellen (TTY). Radioamateurs maakten de uitbreiding naar radio tele typing (RTTY). Ze stuurden reeksen van gecodeerd karakers (gelijkbaar met 5 bits) met hoorbare hoge en lage toon de ether in.
En waar haalde men de kaas voor TTY en RTTY?
Juist, van bij de morse. Bij morse werd de codering van de informatie gevormd door een afwisseling van lange en korte hoorbare tonen.

Historisch kan het internet beter gezien worden als een hoogtepunt in de evolutie van communicatie.

Hoe dan ook een prachtige reportage!

[ source ]

1 thought on “Internet: een hoogtepunt van een technische evolutie #virtualrevolution

  1. Pingback: The virtual revolution – Tweede aflevering #virtualrevolution « Teusje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s